De meest voorkomende en hardnekkige vervuilingen zijn:

  • olievlekken rond de motor
  • vetvlekken bij de ketting en het achterwiel
  • insecten en straatvuil op de gehele motorfiets
  • metaalslijpsel door de kettingset en remmen

De veelvoud aan materialen en aan verschillende soorten vuil op de motorfiets stellen bijzonder hoge eisen aan reinigings- en onderhoudsproducten. Uitsluitend producten die de meest uiteenlopende soorten vervuiling volledig kunnen verwijderen zonder het materiaal ook maar enigszins te beschadigen, kunnen worden beschouwd als hoogwaardige onderhoudsproducten.

S100-reinigingsproducten voor de motorfiets

S100-motorreinigers bestaan uit speciaal ontwikkelde reinigingscomponenten (de zogenaamde tensiden), die zowel in olie- als vetvlekken binnendringen en deze losweken van het materiaal. Bovendien worden de formules aangevuld door complexvormers. Deze ‘ommantelen’ de vuildeeltjes op zodanige wijze dat deze probleemloos met de waterstraal kunnen worden weggespoeld.
Dergelijke reinigingsprocessen kosten enige tijd, met name bij hardnekkig vuil. Het reinigingsproduct mag dan ook niet vroegtijdig van het behandelde oppervlak afdruipen. S100 Motortotaalreiniger is derhalve voorzien van een superieure gelformule. Zelfs op loodrechte vlakken blijft de gel langer hechten zonder in te drogen waardoor er sprake is van optimale effectiviteit. Op deze manier krijgt zelfs extreem vuil geen kans.
Daarbij wordt het materiaal zelf niet aangetast. S100 Motortotaalreiniger bevat totaal geen agressieve bestanddelen, zodat de oppervlakken optimaal worden ontzien.

Het verschil met goedkope, zuurhoudende en sterk alkalische reinigers

Goedkope motorreinigers hebben meestal een zeer eenvoudige samenstelling. Vaak betreft dit dan uiterst werkzame, maar voor het materiaal en het milieu absoluut schadelijke stoffen, zoals zuren. Aanvankelijk wordt de indruk gewekt van een snel reinigingseffect. In werkelijkheid echter wordt het materiaal aangetast. Er ontstaat lakschade of vlekvorming op metalen delen en in veel gevallen kunnen zelfs schadelijke effecten optreden voor de gezondheid van de gebruiker. Ook zwakke punten in het gebruik, zoals een ongelijkmatig spuitbeeld of gering rendement wijzen op een minderwaardig product.
De S100-reinigingsproducten worden met behulp van continu onderzoek en omvangrijke tests exact aangepast aan ALLE belangrijke vereisten. De reiniger zelf staat daarbij centraal, maar ook de keuze van het beste spuitpistool, het materiaal van de reinigersfles en zelfs de kwaliteit van vouwdozen en etiketten spelen een rol.
Zo wordt ervoor gezorgd dat de S100-reinigers op elk moment voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.